Skip to content

Fond Comitetul Central al Partidului Comunist Român „Dosare-anexe” (1945-1989) – scurtă prezentare –

Februarie 29, 2012

 

  Fond Comitetul Central al Partidului Comunist Român

„Dosare-anexe” (1945-1989) – scurtă prezentare –

         Fondul C.C. al P.C.R., devenit fond închis după evenimentele din decembrie 1989, a fost preluat în mai multe tranşe de Arhivele Naţionale (Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale), pe baza unui protocol încheiat cu Arhivele Militare, începând din anul 1995, anterior întreaga Arhivă a C.C. al P.C.R. fiind administrată de Ministerul Apărării Naţionale şi depozitată la Piteşti, într-o unitate militară (astăzi Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Române „General Radu Rosetti”).[1]

Din motive logistice, dar şi politice, operaţiunile de preluare a acestei arhive au fost mult prelungite, fiind continuate, cu întreruperi, chiar şi în august 2008, dar prelucrarea arhivistică a documentelor C.C. al P.C.R. la Biroul Arhive Contemporane (prima denumire a Serviciului Arhive Contemporane, dar și cea actuală) a debutat în 1995-1996.

În mod straniu şi total împotriva reglementărilor în vigoare, din dispoziţia şefului Serviciului Arhive Contemporane din acea perioadă, doamna Camelia Anghelache (căsătorită Moraru), sub pretextul respectării prevederilor art. 22 şi anexei 6 din Legea nr. 16/1996, s-a intervenit asupra unităţilor arhivistice de la toate părţile structurale ale fondului C.C. al P.C.R. (deci de la toate secţiile, singura excepţie fiind Secţia Cadre unde se găseau oricum doar astfel de documente) şi s-au scos din ele filele reprezentând fişele personale ale cadrelor de partid de la toate nivelurile nomenclaturii comuniste (fişele de cadre).[2]

Aceste documente au fost constituite în dosare distincte, care au fost impropriu denumite „dosare-anexe”, pe cămăşile lor de protecţie a fost inscripţionat cuvântul „Anexă” şi au primit cote identice cu dosarele din care fuseseră extrase, fiind plasate împreună cu aceste „dosare-mamă” în aceleaşi cutii de protecţie de pe rafturile Depozitului 1 Militari, dar ultimele şi fără ca pe cutii să fie inscripţionată vreo indicaţie referitoare la existenţa lor. Practic, ele au fost ascunse, scopul real al constituirii acestora fiind chiar acela de a împiedica nu doar cercetarea, ci şi cunoaşterea publică a simplei lor existenţe.

Semnificativ în acest sens este şi faptul că fostul şef al S.A.C., doamna Camelia Moraru (născută Anghelache) a dat această dispoziţie preponderent, dacă nu chiar exclusiv referenţilor (arhivarilor, adică personalului cu studii medii), arhiviştii nefiind incluşi în aceste „operaţiuni arhivistice” (cu excepţia doamnei Cameliei Moraru, a domnului Constantin Moraru şi extrem de rar a altora: Daniel Talambă, Ancuța Brodocianu). De asemenea, nu avem până în prezent cunoştinţă despre existenţa vreunui ordin scris dat în acest sens vreodată de către conducerea instituţiei.[3]

Precizăm că aceste „dosare-anexe” nu au avut o evidenţă clară, completă, ci au existat doar fişe de inventar, unele liste fragmentare (la Secţiile Cancelarie, Economică, Agrară, Gospodăria de Partid, de exemplu) sau chiar caiete de evidenţă (doar la Secţia Organizatorică). Totodată, în lunile ianuarie-martie 2008, domnul consilier asistent George Ciprian Lazăr a tehnoredactat fişele de inventar ale „dosarelor-anexe” de la Secţia Organizatorică şi o parte a celor de la Secţia Administrativ-Politică pe un computer al S.A.C., însă la scurt timp, la sfârşitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie 2008, acele fişiere electronice au fost şterse definitiv de şeful S.A.C. de atunci, doamna Camelia Moraru, deşi anterior chiar dumneaei fusese de acord cu operaţia de tehnoredactare computerizată şi o supervizase.

Aceste u.a. nu s-au dat niciodată spre cercetare sub pretextul că ar conţine date personale şi s-ar încălca prevederile legislaţiei arhivistice în vigoare (se pare că au existat totuşi 2-3 „accidente”, când au ajuns din greşeală asemenea dosare la Sala de Studiu în 2006, dar situaţiile cauzate de confuzia sau ignoranţa unor angajaţi mai noi ai S.A.C. au fost rapid „remediate” prin muşamalizare). Nici măcar „Comisiei Tismăneanu” n-au fost remise pentru cercetare, în anul 2006, în pofida dispoziţiilor prezidenţiale ca membrii comisiei să aibă asigurat accesul complet liber la toate documentele erei comuniste.[4]

Nici comisiile de control (tematic, respectiv de fond) la S.A.C. din august-septembrie 2007 şi ianuarie-februarie 2008 nu au sesizat nimic legat de aceste u.a., deși unii dintre membrii S.M.Î.C. (Cristian Neagu, Marius Claudiu Dincă, Octavian Dascăl), inclusiv șeful de atunci al acestui serviciu (Liviu Daniel Grigorescu), lucraseră anterior la S.A.C., ci semnalări verbale ale acestei situaţii anormale au făcut doar câţiva angajaţi ai S.A.C. (Gabriel Catalan, Mircea Stănescu, Ioana Mihai) după ce la 18 iunie 2008 doamna Camelia Moraru a fost destituită din funcţie, un raport scris fiind înaintat conducerii instituţiei în octombrie 2008.[5]

Comisia de analiză a situaţiei evidenţelor de la S.A.C. (octombrie-decembrie 2008) a analizat aceste nereguli şi abateri grave, oprind perpetuarea lor şi propunând ca mijloace de reparare a lor verificarea şi inventarierea acestor u.a., urmând ca asupra trimiterii spre liberă cercetare la Sala de Studiu să decidă exclusiv domnul director general Dorin Dobrincu, cel care are această prerogativă legală.[6]

Aceste propuneri fiind aprobate de conducerea instituţiei, în urma discuţiilor din cadrul S.A.C., a sugestiilor din concluziile Raportului Comisiei de analiză a situaţiei evidenţelor de la S.A.C. şi a consultării Serviciului Metodologie, Îndrumare şi Control, în primăvara anului 2009 s-a decis ca modul de inventariere a acestor u.a. să fie următorul: „prelucrarea arhivistică separată a acestor documente de arhivă”.[7]

La inventarierea „dosarelor-anexe” s-au aplicat prevederile art. 17 şi art. 21 din Normele Tehnice, respectiv cele legate de faptul că sunt deja documente constituite în dosare şi că sunt „dosare personale sau unităţi arhivistice cu un conţinut asemănător”.

Ordonarea acestor u.a. s-a făcut în mod corespunzător celei realizate deja pentru „dosarele-mame” (u.a. de origine, adică cele din care au fost scoase abuziv filele din care s-au constituit „dosarele-anexe”) care au fost ordonate cronologic. În cadrul fiecărui dosar, nu s-a mai făcut ordonarea alfabetică a fişelor personale, ci s-a menţinut ordinea existentă pentru a reflecta cu exactitate situaţia şi a se putea păstra corespondenţa deplină cu „dosarul-mamă”.

Având în vedere situaţia cu totul excepţională, inventarele acestor dosare conţin, la descrierea cuprinsului unităţii arhivistice, numele şi prenumele titularului/titularilor, gradul militar (în anumite cazuri, mai ales la Secția Administrativ-Politică), caracteristicile documentelor (originale, copii, limbi străine, fotografii), iar în locul datelor extreme doar anul, păstrând în rest structura tipică inventarului pentru documentele moderne şi contemporane (vezi Anexa nr.3 din Normele Tehnice).

Pentru a se înţelege modul în care au luat naştere aceste „dosare-anexe” şi a putea corela informaţiile din ele cu cele din dosarele de origine („dosarele-mame”), la rubrica „Observaţii” din inventar au fost scrise numărul şi anul (elementele specifice din cotă) „dosarului-mamă” corespunzător fiecărui „dosar-anexă”. De asemenea, în rubrica special destinată („Numărul vechi al unităţii arhivistice”), dacă era cazul, s-a trecut numărul vechi al u.a. de origine (al „dosarului-mamă”).

Starea de conservare a documentelor este bună, iar cantitatea de arhivă este de aproximativ 15,5 m.l. (cca. 1300 de dosare), fiind constituită în perioada 1945-1989.

Operaţiunile arhivistice de inventariere reală au fost desfăşurate în anii 2009-2010 de către majoritatea angajaţilor S.A.C./B.A.C., grupaţi în echipe formate din 2-4 persoane, după caz, la fiecare secţie a C.C. al P.C.R. (parte structurală): referenţii Nicoleta Ana Meşca, Floarea Dinu şi Daniela Nicoleta Encean, împreună cu arhivistul Ion Bălan, apoi cu Gabriel Catalan au lucrat la Cancelarie (747 u.a.), referenţii Viorica Bălan şi Mugurel Gheorghe şi arhiviștii Gabriela Lavinia Ibrian și Gabriel Catalan la Secţia Economică (79 u.a.), referentul Ioana Mihai şi arhiviştii Gabriel Catalan şi Mircea Stănescu la Secţia Organizatorică (159 u.a.), Ioana Mihai şi Mircea Stănescu la Secţia Agrară (23 u.a.), Viorica Bălan şi Mircea Stănescu la Secția Gospodărie de Partid (32 u.a.), Nicoleta Ana Meşca, Daniela Nicoleta Encean și Gabriel Catalan la Secţia Propagandă și Agitație (103 u.a.), referenții Mugurel Gheorghe și Daniela Niculae şi arhiviștii Radu Mihai Corbeanu și Gabriel Catalan la Secţia Administrativ-Politică (113 u.a.), referenţii Nicoleta Ana Meşca și Daniela Niculae şi arhiviștii Ion Bălan și Gabriel Catalan la Secţia Relații Externe (42 u.a.).

Printre persoanele care apar în aceste documente se numără atât activişti şi membri ai nomenclaturii comuniste centrale şi locale de toate rangurile, inclusiv ofiţeri superiori din M.Ap.N. şi M.I. (Securitate, Miliţie etc.), intelectuali cunoscuţi şi înalţi clerici ortodocşi, cât şi simpli membri de partid sau chiar nemembri, iar câteodată chiar cetățeni străini.

În general, u.a. conţin fișe personale (fişe de cadre), dar în ele se întâlnesc uneori şi alte genuri de documente (care au fost considerate ca fiind similare de către cei care le-au scos din dosarele de origine): liste, tabele, decizii, situaţii nominale, date biografice, acte medicale, copii ale unor acte de stare civilă, referate, note de relaţii, scrisori de garanţie, adrese şi hotărâri ale unor organizaţii de Partid etc.

Găsim chiar şi documente în limba rusă (Secțiile Organizatorică și Relații Externe) şi fotografii (Secțiile Organizatorică și Administrativ-Politică) ori date biografice despre persoane în situații speciale (Cancelarie). Astfel, la Cancelarie există câteva „dosare-anexe” despre o serie de lideri de la începuturile mişcării comuniste din România (dosar 414/1968), unii comunişti persecutaţi în anii ’50 de către conducerea Partidului şi care au fost reabilitaţi de regimul ceauşist (de exemplu, lotul Pătrăşcanu: dosar 420/1968), despre foşti legionari care au fost epuraţi din administraţia publică (dosar 253/1950), câteva abuzuri şi crime (de exemplu, asasinarea din ordinul ministrului de Interne, Alexandru Drăghici, a comunistului Ibrahim Sefit, poreclit „Turcul” – dosar 418/1968) şi chiar despre cetăţeni străini (de pildă, delegați japonezi aflaţi în vizită în România – dosar 347/1969 sau comunişti greci – dosar 198/1970). Totodată, menţionăm şi existenţa multor referate şi decizii emise de Colegiul Central de Partid (de exemplu, pentru Leon Tisminețki/Leonte Tismăneanu în dosarul 127 vol.II/1964 de la Cancelarie).

Spre deosebire de celelalte „dosare-anexe” de la alte secţii ale CC al PCR, cele de la Secția Administrativ-Politică cuprind adesea şi alte genuri de documente (liste, tabele, situaţii nominale sau nu privind numiri în funcţie şi schimbări din funcţie, avansări, retrogradări, destituiri, clasări medicale ale unor cadre, treceri în rezervă sau în retragere, plecări în străinătate la tratament sau odihnă, reveniri în grad ori funcţie etc.), iar uneori, din cauza erorilor, lipsei de coordonare şi îndrumare din partea conducerii SAC şi limitelor profesionale ale referenţilor care au executat „orbeşte” dispoziţiile acesteia de scoatere din dosare a tuturor documentelor care făceau referire la persoane fizice, se întâlnesc chiar cazuri de fragmentare a documentelor, o parte din acelaşi document fiind lăsată în dosarul de origine („dosarul-mamă”), în timp ce o alta era extrasă şi în mod cu totul arbitrar, pe criterii necunoscute, separată şi constituită ad-hoc într-un aşa zis „dosar-anexă”.

Trebuie precizat faptul că, în urma operațiunilor arhivistice de verificare a existentului, s-au constatat și lipsuri ale unor u.a.: 53/1973 („dosar-mamă” 2/1973) de la Secția Propagandă și Agitație și 374/1972 („dosar-mamă” 189/1972) de la Cancelarie. Acestea au fost, desigur, semnalate în inventare.

Menţionez că de la mijlocul lunii octombrie 2008 a fost stopată practica ilegală a extragerii fişelor personale (fişelor de cadre sau altor documente similare) din dosarele de origine şi constituirii lor în aşa-zisele „dosare-anexe”, astfel că în cazul unităţilor arhivistice neprelucrate până la acea dată chiar şi acest tip de documente se vor regăsi numai în corpul dosarelor respective.

Primul inventar finalizat și expediat la sala de studiu a fost cel referitor la „dosarele-anexe” de la Secția Organizatorică, în toamna anului 2009, apoi au urmat celelalte secții până în septembrie 2010, cu excepția Cancelariei C.C. al P.C.R., al cărei inventar de „dosare-anexe” nici în prezent (începutul anului 2012) nu a fost trimis spre liberă cercetare, deși era practic finalizat (în format electronic; inclusiv prefața o redactasem) din octombrie-noiembrie 2010, necesitând doar o simplă colaționare. Subliniez faptul că, în august-septembrie 2010 am trimis la sala de studiu toate fișele de inventar ale „dosarelor-anexe” de la Cancelarie, pentru a putea fi cercetate de toți cei interesați, fără discriminare, singura condiție fiind aprobarea de către directorul ANR a unei cereri de studiere a fișelor și dosarelor.

                                                 Gabriel Catalan

 

 

                                                                                    Bibliografie

 

Adresa Serviciului Metodologie, Îndrumare şi Control către Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale/Serviciul Arhive Contemporane, nr. 3800/12.05.2009.

 

Gabriel Catalan, Plan metodic de lucru privind prelucrarea arhivistică a Fondului C.C. al P.C.R. – „Dosare-anexe” (1945-1989), redactat, înregistrat şi depus la dosarul Fondului de la SAC/BAC la 29 iunie 2009, 5 p.

 

Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale din 2 aprilie 1996, în „Monitorul Oficial”, anul VIII, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996; modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002 din 6 iunie 2002 („Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 476 din 03.07.2002), Ordonanţa de Urgenţă nr. 39/2006 din 31 mai 2006 („Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 486 din 05.06.2006) şi Legea nr. 474/2006 din 12 decembrie 2006 („Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 1016 din 21.12.2006).

 

Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale aprobate de directorul general prin Ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996, Bucureşti, 1996.

 

Procesele verbale dintre Arhivele Militare / M.Ap.N. şi Arhivele Naţionale / D.A.N.I.C. / B.A.C. nr.1471/17.11.1995 şi nr.414/26.02.1997.

 

Raport al Comisiei de Analiză a Situaţiei Evidenţelor de la Serviciul Arhive Contemporane, nr. 21.850/10.12.2008.

Raport privind multiple nereguli descoperite la Serviciul Arhive Contemporane, nr. 17.869/08.10.2008.

www.arhivelenationale.ro (a se vedea on-line inventarele electronice nr. 3131, 3138, 3139, 3148, 3152, 3153, 3154 ale „dosarelor-anexe”, inclusiv prefețele lor)


[1] A se vedea, de pildă, procesele verbale nr. 1471/17.11.1995 şi nr.414/26.02.1997.

[2] Raport al Comisiei de Analiză a Situaţiei Evidenţelor de la Serviciul Arhive Contemporane, nr. 21.850/10.12.2008.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Raport privind multiple nereguli descoperite la Serviciul Arhive Contemporane, nr. 17.869/08.10.2008.

[6] Raport al Comisiei de Analiză a Situaţiei Evidenţelor de la Serviciul Arhive Contemporane, nr. 21.850/10.12.2008; Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, în „Monitorul Oficial”, VIII, nr. 71 din 9 aprilie 1996, art.20.

[7] Adresa S.M.Î.C.către D.A.N.I.C./S.A.C., nr. 3800/12.05.2009.

Anunțuri
Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: